Informacja o licencji

Czasopismo jest wydawane w modelu Open Access na licencji niewyłącznej CC-BY-NC-ND: Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).