Przyczynki do teorii definicji

Autor

  • Anna Brożek Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0013

Słowa kluczowe:

definitions, semiotics, methodology, metaphilosophy

Abstrakt

Being the results of conceptual analysis, definitions play a crucial role in philosophy. On the one hand, providing a good definition is often counted as a significant philosophical result. On the other, the lack of a correct definition is sometimes the main reason for futile philosophical controversies. That is why the theory of definitions is among the central aims of the methodology of philosophy. The paper proposes some improvements of the traditional semiotic conception of definitions, especially as it is applied in philosophy. Classifications of definitions are analyzed and new kinds of definitions are distinguished (with respect to structure, genesis, type of sense indicated, etc.). The paper also describes various ways of establishing definitions and reconstructs the criteria of correctness that apply to definitions.

Bibliografia

Baggini J., Fosl P. S. (2010), Przybornik filozofa, tłum. D. Chabrajska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Brożek A. (2005), O istotnym i nieistotnym występowaniu jakiegoś wyrażenia w innym wyrażeniu, "Filozofia Nauki" 13(2) [50], 5-25.
Brożek A. (2006), Principia musica. Logiczna analiza terminologii muzycznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Brożek A. (2007), Zys, kwadrat i Trygław — czyli o Jacka Jadackiego koncepcji funkcji semantycznych nazw, "Filozofia Nauki" 15(1) [57], 47-63.
Brożek A., Jadacki J. (2016), Scrutiny of Ajdukiewicz's Concepts of Definition, "Studies in East European Thought" 68(1), 11-20. https://doi.org/10.1007/s11212-016-9244-y
Gumański L. (1990), Wprowadzenie w logikę współczesną, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Gupta A. (2015), Definitions [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer Edition), E. N. Zalta (ed.), https://goo.gl/aTgEx5
Jadacki J. (2003), Spór o granice języka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Koj L. (2002), Pierwsze kroki systematycznej analizy filozoficznej [w:] Odwaga filozofowania, J. Brzeziński i in. (red.), Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 531-548.
Marciszewski W. (red.) (1988), Mała encyklopedia logiki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Pawłowski T. (1978), Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Podsiad A. (2002), Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Schwartz N. (2010), Definitions, Dictionaries, and Meanings, https://goo.gl/kCrDC3.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Brożek, A. (2018). Przyczynki do teorii definicji. Filozofia Nauki, 26(2), 119–150. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0013