Stanisław Leśniewski — człowiek, uczony. Uwagi na marginesie książki Jacka Jadackiego "Stanisław Leśniewski. Geniusz logiki"

Autor

  • Ryszard Miszczyński Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0006

Abstrakt

I discuss Jacek Jadacki’s recent book, Stanisław Leśniewski: geniusz logiki (Stanisław Leśniewski: A Genius of Logic). The book presents the scholar and his work from the point of view of the people who knew him. They describe both his views and his personality. It is worth noting that not all the accounts are favorable. In the last chapter, Jadacki presents his own survey of Leśniewski’s achievements.

Bibliografia

Burdman Feferman A., Feferman S. (2009), Alfred Tarski. Życie i logika, tłum. J. Golińska-Pilarek, M. Srebrny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
Estreicher K. (1971), Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944), Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Jadacki J. (2016), Stanisław Leśniewski. Geniusz logiki, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.
Leśniewski S. (2015), Pisma zebrane. Cобранные сочинения. Gesammelte Schriften, J. Jadacki (red.), t. 1-2, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Wydawnictwo Naukowe Semper.
Nowik G. (2004), Zanim złamano "Enigmę"… Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
Słupecki J. (1972), Warszawska szkoła logiczna, "Wiadomości Matematyczne" 15, 66-72.
Srzednicki J., Stachniak Z. (eds.) (1988), S. Leśniewski's Lecture Notes in Logic, Dordrecht: Kluwer.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-25

Jak cytować

Miszczyński, R. (2018). Stanisław Leśniewski — człowiek, uczony. Uwagi na marginesie książki Jacka Jadackiego "Stanisław Leśniewski. Geniusz logiki". Filozofia Nauki, 26(1), 143–153. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0006