List Janiny Hosiasson-Lindenbaum do George’a Edwarda Moore’a

Autor

  • Tadeusz Szubka Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0007

Słowa kluczowe:

Janina Hosiasson-Lindenbaum, George Edward Moore, Lvov-Warsaw School, World War II

Abstrakt

At the beginning of 1940, Janina Hosiasson-Lindenbaum wrote a letter to G. E. Moore, whom she came to know quite well during her research visit to Cambridge in the 1929-1930 academic year. In this paper, I offer a Polish translation of the document (the original version can be found in the Appendix). The translation is followed by a biographical commentary. Hosiasson describes her dramatic escape from Warsaw to Vilnius and claims that after saving her life “with so many troubles”her “desire of scientific work is more passionate than ever”. At the time of writing her letter Hosiasson was applying for support from the Council for Assisting Refugee Philosophers set up in 1939 in Great Britain, and was asking Moore for a reference. Unfortunately, Hosiasson did not receive effective support that would enable her to find refuge abroad. She was arrested in September 1941 and killed by Germans, or Lithuanians collaborating with them, presumably in April 1942.

Bibliografia

An Appeal for Refugee Philosophers, 1939, "Philosophy" 14(55), 377.
Bulińska M. (1998), Janina Hosiasson-Lindenbaumowa (1899-1942). Filozof, logik, pedagog, przedstawicielka warszawskiej szkoły filozoficzno-logicznej [w:] Matematycy polskiego pochodzenia na obczyźnie. Materiały z XI Ogólnopolskiej Szkoły Historii Matematyki, Kołobrzeg 5—9 maja 1997, S. Fudali (red.), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 251-259.
Council for Assisting Refugee Philosophers, 1939, "Mind" 48(191), 406-407.
Council for Assisting Refugee Philosophers, 1957, "Mind" 66(262), 287.
Dadaczyński J. (2011), Hosiasson-Lindenbaumowa Janina [w:] Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. I, A—Ł, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 513-515.
Edmonds D., Eidinow J. (2002), Pogrzebacz Wittgensteina. Opowieść o dziesięciominutowym sporze między dwoma wielkimi filozofami, tłum. L. Niedzielski, Warszawa: Muza.
Elzenberg H. (1990), Cztery listy do Mieczysława Wallisa, "Etyka" 25, 51-59.
Galavotti M. C. (2008), A Tribute to Janina Hosiasson Lindenbaum. A Philosopher Victim of the Holocaust [w:] The Migration of Ideas, R. Scazzieri, R. Simili (eds.), Sagamore Beach, MA: Science History Publications/USA, 179-194.
Galavotti M. C. (2014), Probabilistic Epistemology. A European Tradition [w:] European Philosophy of Science. Philosophy of Science in Europe and the Viennese Heritage, M. C. Galavotti, E. Nemeth, F. Stadler (eds.), Dordrecht: Springer, 77-88. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01899-7_6
Grędzik-Radziak A. (2013), Lista polskich nauczycieli z ziem północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, ofiar represji niemieckich w latach 1941-1944, cz. II A, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 56(1-2), 129-193.
Hosiassonówna J. (1930-1931), Studya filozoficzne w Cambridge, "Ruch Filozoficzny" 12, 218-220.
Hosiassonówna J. (1931a), Studja uniwersyteckie w Cambridge, "Wiedza i Życie" 6(5), 395-403.
Hosiasson J. (1931b), Why Do We Prefer Probabilities Relative to Many Data?, "Mind" 40(157), 23-36. https://doi.org/10.1093/mind/XL.157.23
Hosiasson-Lindenbaum J. (1940), On Confirmation, "The Journal of Symbolic Logic" 5(4), 133-148. https://doi.org/10.2307/2268173
Lindenbaum Hosiasson J. (1941), Induction et analogie. Comparison de leur fondement, "Mind" 50(200), 351-365. https://doi.org/10.1093/mind/L.200.351
Hosiasson-Lindenbaumowa J. (1948), Postęp wiedzy z punktu widzenia poznawczego, "Przegląd Filozoficzny" 44(1-3), 59-65.
Hosiasson-Lindenbaum J. (1948-1949), Theoretical Aspects of the Advancement of Knowledge, "Synthese" 7(4-5), 253-261.
Jadacki, J. J. (1993), Życiorysy niedokończone [w:] "…A mądrości zło nie przemoże", J. J. Jadacki, B. Markiewicz (red.), Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 159-180.
Jedynak A. (2001), Janina Hosiasson-Lindenbaum. The Logic of Induction [w:] Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, W. Krajewski (ed.), Amsterdam: Rodopi, 97-101.
Kamińska J. (1939-1946), Janina Hosiasson-Lindenbaumowa, "Przegląd Filozoficzny" 42(3-4), 324.
Kotarbińska J. (1971), Hosiasson-Lindenbaumowa [w:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 127.
Kotarbiński T. (1993), Garść wspomnień [w:] "…A mądrości zło nie przemoże", J. J. Jadacki, B. Markiewicz (red.), Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 10-11.
Lewy C. (1976), "Mind" under G. E. Moore (1921-1947), "Mind" 85(337), 37-46. https://doi.org/10.1093/mind/LXXXV.337.37
Mortimer H. (1982), Logika indukcji. Wybrane problemy, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Niiniluoto I. (1998), Induction and Probability in the Lvov-Warsaw School [w:] The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy, K. Kijania-Placek, J. Woleński (eds.), Dordrecht: Kluwer Academic, 323-335.
Russell B. (1939), Zarys filozofji, tłum. J. Hosiasson, Warszawa: Wydawnictwo J. Przeworskiego.
Tatarkiewicz K. (1998), Profesor Sobociński i kolega Bum, "Wiadomości Matematyczne" 34, 123-146.
Woleński J. (1985), Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Woleński J. (2006), Hosiasson-Lindenbaumowa Janina [w:] Słownik filozofów polskich, B. Andrzejewski, R. Kozłowski (red.), wyd. 2 poszerzone, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 61.
Wolniewicz B. (2015), Nota do biogramu Lindenbauma, "Edukacja Filozoficzna" 60, 163-164.
Zimmerman D. (2006), The Society for the Protection of Science and Learning and the Politicization of British Science in the 1930s, "Minerva" 44(1), 25-45. https://doi.org/10.1007/s11024-005-5405-8
Zygmunt J., Purdy R. (2014), Adolf Lindenbaum. Notes on his Life, with Bibliography and Selected References, "Logica Universalis" 8(3-4), 285-320. https://doi.org/10.1007/s11787-014-0108-2

Opublikowane

2018-03-25

Jak cytować

Szubka, T. (2018). List Janiny Hosiasson-Lindenbaum do George’a Edwarda Moore’a. Filozofia Nauki, 26(1), 129–141. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0007