Program „łatwej ontologii” Amie Thomasson a poglądy Kazimierza Ajdukiewicza na ontologię

Autor

  • Artur Kosecki Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0005

Słowa kluczowe:

Amie Thomasson, Kazimierz Ajdukiewicz, deflationism, ontology, easy ontology

Abstrakt

The purpose of this article is to argue that Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) could have accepted the consequences of Amie Thomasson’s “easy ontology”, according to which ontological problems are relatively easy to solve. The attempt to embed Ajdukiewicz’s position in the contemporary metaontological debate shows that his views on ontology should be regarded as deflationary.

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1937/2006), Problemat idealizmu transcedentalnego w sformułowaniu semantycznym [w:] Język i poznanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. I, 264-278.
Ajdukiewicz K. (1948a/2006), Epistemologia i semiotyka [w:] Język i poznanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. II, 107-117.
Ajdukiewicz K. (1948b/2006), W sprawie uniwersaliów [w:] Język i poznanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. I, 196-211.
Ajdukiewicz K. (1948c/2006), Zmiana i sprzeczność [w:] Język i poznanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. II, 90-106.
Ajdukiewicz K. (1949/2004), Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty–Warszawa: Antyk – Fundacja Aletheia.
Ajdukiewicz K. (1951/2006), W sprawie pojęcia istnienia. Kilka uwag w związku z zagadnieniem idealizmu [w:] Język i poznanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. II, 143-154.
Carnap R. (1950/2005), Empiryzm. Semantyka. Ontologia, tłum. A. Koterski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Hale B., Wright C. (2001), The Reason's Proper Study. Essays towards a Neo-Fregean Philosophy of Mathematics, Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198236395.001.0001
Hirsch E. (2009), Ontology and Alternative Languages [w:] Metametaphysics. New Essays on the Foundations of Ontology, D. Chalmers, D. Manley, R. Wasserman (eds.), Oxford: Oxford University Press, 231-260.
Hirsch E. (2011), Quantifier Variance and Realism, Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199732111.001.0001
Jedynak A. (2003), Ajdukiewicz, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Olech A. (2014), Semantyczna teoria poznania, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.
Price H. (2009), Metaphysics after Carnap. The Ghost Who Walks? [w:] Metametaphysics. New Essays on the Foundations of Ontology, D. Chalmers, D. Manley, R. Wasserman (eds.), Oxford: Oxford University Press, 320-347.
Putnam H. (1987/1998), Wiele twarzy realizmu [w:] Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 325-429.
Quine W. V. (1948/2000), O tym, co istnieje [w:] Z punktu widzenia logiki, tłum. B. Stanosz, Warszawa: Fundacja Aletheia, 29-49.
Schiffer S. (2003), The Things We Mean, Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0199257760.001.0001
Sider T. (2011), Writing the Book of the World, Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199697908.001.0001
Soin M. (2016), Deflacjonizm [w:] Panorama współczesnej filozofii, B. Dziobkowski, J. Hołówka (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 106-132.
Szubka T. (2012), Analityczna deflacja ontologii, "Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria", 21(3) [83], 177-186.
Thomasson A. (1999), Fiction and Metaphysics, Cambridge: Cambridge University Press.
Thomasson A. (2007), Ordinary Objects, Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195319910.001.0001
Thomasson A. (2009), The Easy Approach to Ontology, "Axiomathes" 19(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s10516-008-9057-9
Thomasson A. (2015), Ontology Made Easy, Oxford: Oxford University Press.
Thomasson A. (2016), Carnap and the Prospects for Easy Ontology [w:] Ontology after Carnap, S. Blatti, S. Lapointe (eds.), Oxford: Oxford University Press, 122-145.
van Inwagen P. (2009), Being, Existence, and Ontological Commitment [w:] Metametaphysics. New Essays on The Foundations of Ontology, D. Chalmers, D. Manley, R. Wasserman (eds.), Oxford: Oxford University Press, 427-507.
Woleński J. (1985), Szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2018-03-25

Jak cytować

Kosecki, A. (2018). Program „łatwej ontologii” Amie Thomasson a poglądy Kazimierza Ajdukiewicza na ontologię. Filozofia Nauki, 26(1), 115–128. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0005