Charakterystyka systemów dekodowania sygnału w mechanistycznej teorii wyjaśnień

  • Tomasz Rzepiński Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: theory of mechanistic explanation, signal decoding systems in biology, immunology

Abstrakt

The article discusses the mechanistic account of explanation and uses it to pro-pose a novel description of signal decoding systems (SDS) that occur in living or-ganisms. The considerations are based on examples taken from the field of immu-nology. The results may be used in the analysis of decoding systems in computer sci-ence.
Opublikowane
2014-09-01
Jak cytować
Rzepiński, T. (2014). Charakterystyka systemów dekodowania sygnału w mechanistycznej teorii wyjaśnień. Filozofia Nauki, 22(3), 81-104.