Tatarkiewicz on the Absoluteness of Good: Introduction

Autor

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0024

Abstrakt

-

Bibliografia

Brożek A. (2015), “Axiological Intuitionism in the Lvov-Warsaw School,” Etyka 50, 49-72. https://doi.org/10.14394/etyka.484
Godlewski R. (2011), “Uwagi do rozprawy Tatarkiewicza O bezwzględności dobra” [Remarks on Tatarkiewicz’s Dissertation ‘On of Absoluteness of Good’], Filo-Sofija 11(2-3) [13-14], 643-662.
Ślipko T. (1977), “Bezwzględność i względność w aksjologii etycznej” [Absoluteness and Relativity in Ethical Axiology], Studia Philosophiae Christianae 13(1), 21-38.
Tatarkiewicz W. (1919), O bezwględności dobra, Warszawa: Gebethner i Wolff.
Tatarkiewicz W. (1971), Droga do filozofii i inne eseje filozoficzne [“The Road to Philosophy” and Other Philosophical Dissertations], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Tatarkiewicz W. (1979), „Zapiski do autobiografii” [Notes for Autobiography] [in:] T. Tatarkiewicz, W. Tatarkiewicz, Wspomnienia [Memories], Warszawa: Państwowy
Instytut Wydawniczy, 115-188.
Wiśniewski R. (2013), Dobro: moralność, szczęście i piękno. Studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza [Good: Morality, Happiness, and Beauty. A Study of Władysław Tatarkiewicz’s Axiology], Bydgoszcz: Epigram.

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Brożek, A. (2022). Tatarkiewicz on the Absoluteness of Good: Introduction. Filozofia Nauki, 30(2), 165–170. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0024