Two Papers by Maria Ossowska: Introduction

Bibliografia

Smoła M. (1983), Bibliografia prac Marii Ossowskiej [in:] M. Ossowska, O człowieku, moralności i nauce: Miscellanea, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 588-603.
Opublikowane
2022-03-31
Jak cytować
Brożek, A. (2022). Two Papers by Maria Ossowska: Introduction. Filozofia Nauki, 30(1), 131-133. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0011