On Good Mental Work: Techniques of Mental Work as a Subject of Pragmatic Logic in the Lvov-Warsaw School

Autor

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0008

Słowa kluczowe:

postulate of good work, techniques of mental work, praxeology, pragmatic logic, Lvov-Warsaw School

Abstrakt

Kazimierz Twardowski was renowned as an outstanding philosopher, teacher, and organizer of academic life. No less famous was his style of work, depicted in many recollections of his students. In the paper, I present three aspects of good mental work: a) stoic inspiration for Kazimierz Twardowski’s style of work, b) the place of the techniques of mental work in the program of pragmatic logic according to the views of Kazimierz Ajdukiewicz and Tadeusz Kotarbiński, and c) selected contemporary approaches consistent with the direction provided by the Lvov-Warsaw School. By exploring a new perspective in the study of good mental work by linking it to the ancient philosophy of life as well as to the most recent developments in the theory of good mental work, the paper reveals unexplored insights into the tradition of the Lvov-Warsaw School, demonstrating its significance, depth, and relevance to modern times.

Bibliografia

Ahrens S. (2017), How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking: For Students, Academics and Nonfiction Book Writers, North Charleston, SC: CreateSpace.
Ajdukiewicz K. (1951), “Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej,” Myśl Filozoficzna 1-2, 50-67.
Ajdukiewicz K. (1955), “Sprawa planu prac badawczych w zakresie logiki,” Studia Logica 2, 267-277. https://doi.org/10.1007/BF02124780
Benson J., De Maria Barry T. (2011), Personal Kanban: Mapping Work, Navigating Life, Seattle, WA: Modus Cooperandi Press.
Będkowski M. (2020), “To Teach Critical Thinking and Clear Speaking: Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of so Called General Logic,” Studia Semiotyczne — English Supplement 31, 5-24. https://doi.org/10.26333/stsen.xxxi.01
Boice R. (1990), Professors as Writers: A Self-Help Guide to Productive Writing, Stillwater, Okla.: New Forums Press.
Boice R. (1994), How Writers Journey to Comfort and Fluency: A Psychological Adventure, Westport, Conn.: Praeger.
Boice R. (1996), Procrastination and Blocking: A Novel, Practical Approach, Westport, Conn.: Praeger.
Brożek A. (2014), “The Significance of Kazimierz Twardowski in Philosophy and Culture,” Pro-Fil 15(1), 32-46. https://doi.org/10.5817/pf15-1-719
Czeżowski T. (1958), “O kulturze logicznej” [in:] Odczyty filozoficzne, Toruń: Towarzystwo Naukowe, 271-279.
Grochowska M. (2004), “Wytrącony z milczenia — opowieść o Kotarbińskim,” wyborcza.pl. Available at: https://wyborcza.pl/7,75410,1990395.html (Accessed: January 31, 2022).
Jadacki J. J. (2009), “Dobra robota w filozofii” [in:] Widnokrąg analityczny, R. Kleszcz (ed.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Johnson R. H., Koszowy M. (2018), “Logical Culture as a Common Ground for the Lvov-Warsaw School and the Informal Logic Initiative,” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 55(1), 187-229. https://doi.org/10.2478/slgr-2018-0035
Kotarbiński T. (1925a), “Logika dla nauczycieli a logika matematyczna,” Ruch Filozoficzny 9(9-10), 121-128.
Kotarbiński T. (1925b), “Logika w sensie szkolnym a logika matematyczna [autoreferat],” Ruch Filozoficzny 9(1-2), 25b.
Kotarbiński T. (1938), “Przemówienie u trumny Kazimierza Twardowskiego,” Ruch Filozoficzny 14, 12-13.
Kotarbiński T. (1951), “Zadania swoiste logiki szkolnej,” Nowa Szkoła 2(5), 327-339.
Kotarbiński T. (1955), “Kryzys logiki,” Myśl Filozoficzna 1, 223-228.
Kotarbiński T. (1956a), “Sprawa logiki w przededniu rozstrzygnięć,” Myśl Filozoficzna 2, 121-125.
Kotarbiński T. (1956b), “Zasady dobrej roboty w pracy umysłowej” [in:] Sprawność i błąd, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 29-57.
Kotarbiński T. (1959), “Styl pracy Kazimierza Twardowskiego,” Ruch Filozoficzny 9(1-2), 1-4.
Kotarbiński T. (1967), “Sprawa programu logiki dla prawników” [in:] Dwadzieścia lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, N. Gajl et al. (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 42-46.
Kotarbiński T. (1986), “Dobra robota w filozofii” [in:] Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Wrocław: Ossolineum, 3-7.
Kotarbiński T. (2003), “Zasady dobrej roboty w pracy umysłowej” [in:] Dzieła wszystkie. Prakseologia, W. Gasparski (ed.), Wrocław: Ossolineum, 29-57.
Marcus Aurelius (2013), Meditations, Books 1-6, C. Gill (ed.), Oxford: Oxford University Press.
Newport C. (2016), Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World, New York: Grand Central Publishing.
Newport C. (2019), Digital Minimalism: On Living Better with Less Technology, New York: Portfolio-Penguin.
Newport C. (2021), A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload, New York: Portfolio-Penguin.
Rudniański J. (1964), Z zagadnień psychologii pracy umysłowej, Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego.
Rudniański J. (1966), Kultura myślenia, Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Wiedzy Praktycznej.
Rudniański J. (1967a), Metody pracy umysłowej ucznia, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Rudniański J. (1967b), Wybrane zagadnienia z technologii pracy umysłowej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Rudniański J. (1969), Efektywność myślenia. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Rudniański J. (1972), Sprawność umysłowa. Wybór metod, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Rudniański J. (1975), Homo cogitans. O myśleniu twórczym i kryteriach wartości, Warszawa: Wiedza Powszechna.
Rudniański J. (1976), Nauka. Twórczość i organizacja, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Rudniański J. (1980), Jak się uczyć?, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Rudniański J. (1983), Uczelnia i Ty. Technologia pracy umysłowej, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Rudniański J. (1987), O pracy umysłowej. Cele, metody, organizacja psychiczna, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Rudniański S. (1933), Technologja pracy umysłowej. Higjena, organizacja, metodyka, Warszawa: Nasza Księgarnia.
Schmidt J. F. K. (2016), “Niklas Luhmann’s Card Index: Thinking Tool, Communication Partner, Publication Machine” [in:] Forgetting Machines: Knowledge Management Evolution in Early Modern Europe, A. Cevolini (ed.), Leiden: Brill, 287-311. https://doi.org/10.1163/9789004325258_014
Twardowski K. (1920), “Kilka uwag o ministeryalnym projekcie programu nauki filozofii w szkole średniej,” Ruch Filozoficzny 10, 177-181.
Twardowski K. (1929), “Wstęp do psychologii: 1929/30. Wykład dwugodzinny I. II. III. Trymestr. Obejmuje 38 wykładów od 2 października 1929 r. do 26 czerwca 1936 r. [manuscript].” http://ifis.katalog.pan.pl/ipac20/ipac.jsp?profile=fis&index=BOCLC&term=kj_123685; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/23277
Twardowski K. (1992), “Autobiografia filozoficzna,” Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria 1, 19-33.

Opublikowane

2022-03-31

Jak cytować

Będkowski, M. (2022). On Good Mental Work: Techniques of Mental Work as a Subject of Pragmatic Logic in the Lvov-Warsaw School. Filozofia Nauki, 30(1), 95–113. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0008