The Lvov-Warsaw School in the World of Values: Introduction to the Special Issues of Filozofia Nauki

Autor

DOI:

https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0001

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1939), “O sprawiedliwości,” Kultura i Wychowanie 2, 109-121 [English translation: “On Justice,” Filozofia Nauki 2022 30(1) [117], 119-130. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0010].
Ajdukiewicz K. (1946), “Co to jest wolność nauki” [What is Freedom of Science], Życie Nauki 1(26), 417-426.
Ajdukiewicz K. (1957), “O wolności nauki” [On Freedom of Science], Nauka Polska 19(3), 1-20.
Czeżowski T. (1967), “W sprawie deontologii pracownika naukowego” [On Deontology of Academics], Etyka 2, 111-121.
Dąmbska I. (1963/2015), “Silence as an Expression and as a Value” [in:] Knowledge, Language and Silence, Leiden–Boston: Brill/Rodopi, 311-318.
Dąmbska I. (1981/2015), “When I Think of the Word ‘Freedom’” [in:] Knowledge, Language and Silence, Leiden–Boston: Brill/Rodopi, 343-350.
Dąmbska I. (1989), “O niektórych koncepcjach metafilozoficznych w szkole lwowsko-warszawskiej” [On Some Metaphilosophical Conceptions in the Lvov-Warsaw School] [in:] Jak filozofować? [How to Philosophize?], J. Perzanowski (ed.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Ossowska M. (1946), Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Warszawa: Zarząd Główny Uniwersytetu Robotniczego [English translation: “The Model of a Citizen in a Democratic System,” Filozofia Nauki 2022 30(1) [117], 135-147. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0012].
Ossowska M. (1966/1983), “O pojęciu godności” [in:] O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 588-603 [English translation: “On the Concept of Dignity,” Filozofia Nauki 2022 30(1) [117], 149-158. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0013].
Salamucha J. (1939/2003), The Problem of Force in Social Life [in:] Knowledge and Faith, Amsterdam: Rodopi, 295-304. https://doi.org/10.1163/9789004457829_014
Salamucha J. (1947/1997), “Zło i cierpienie” [Evil and Suffering] [in:] Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne [Knowledge and Faith: Selected Philosophical Writings], Lublin: TN KUL, 118-121.
Tatarkiewicz W. (1947), O szczęściu [On Happiness], Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Twardowski K. (1895/1896), Uniwersytecki kurs logiki [University Course in Logic] 1895/1896. Manuscript, Kazimierz Twardowski Archives in Warsaw, Sygn AKT – P.5,1, cards 1-244, and AKT – P.9,7, cards 10-16.
Twardowski K. (1919/2013), “O patriotyzmie” [On Patriotism] [in:] Myśl, mowa i czyn [Thought, Speech and Deed], vol. I, Kraków: Copernicus Center Press, 436-455.
Twardowski K. (1929/1997), “Przemówienie dziękczynne do Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z okazji nadania w 1929 roku doktoratu honoris causa” [Speech of Thanks to the Council of the Faculty of Humanities of the University of Warsaw on the Occasion of the Award of the Honorary Doctorate in 1929] [in:] R. Jadczak, Mistrz i jego uczniowie [Master and His Disciples], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 12-13.
Twardowski K. (1933/1999), “On the Dignity of the University” [in:] On Actions, Products, and Other Topics in Philosophy, Amsterdam–Atlanta: Rodopi/Brill, 277-286.

Opublikowane

2022-03-31

Jak cytować

Brożek, A., & Płotka, W. (2022). The Lvov-Warsaw School in the World of Values: Introduction to the Special Issues of Filozofia Nauki. Filozofia Nauki, 30(1), 5–22. https://doi.org/10.14394/filnau.2022.0001

Numer

Dział

Od redakcji