Davida Kaplana metafizyka słów

Słowa kluczowe: metaphysics of words, David Kaplan, intentionalism, Herman Cappelen, malapropisms, ontology of language

Abstrakt

This paper presents the fundamental problems of metaphysics of words and reconstructs David Kaplan’s intentional metaphysics of words. I critically analyze Kaplan’s proposal and present the most important objections. I also propose some possible answers to the objections.

Bibliografia

Alward P. (2005), Between the Lines of Age: Reflections on the Metaphysics of Words, „Pacific Philosophical Quarterly” 86(2), 172-187. https://doi.org/10.1111/j.1468-0114.2005.00221.x
Åkerman J. (2009), A Plea for Pragmatics, „Synthese” 170, 155-167. https://doi.org/10.1007/s11229-008-9365-z
Aronoff M. (1976), Word Formation in Generative Grammar, Boston: MIT Press.
Balletta S. (2019), The Metaphysics of Words, „Theoria” 85(1), 31-48. https://doi.org/10.1111/theo.12174
Barcan Marcus R. (1981), A Proposed Solution to a Puzzle about Belief, „Midwest Studies in Philosophy” 6(1), 501-510. https://doi.org/10.1111/j.1475-4975.1981.tb00455.x
Bromberger S. (2011), What Are Words? „The Journal of Philosophy” 108(9), 486-503. https://doi.org/10.5840/2011108925
Cappelen H. (1999), Intentions in Words, „Noûs” 33(1), 92-102. https://doi.org/10.1111/0029-4624.00143
Ciecierski T. (2013), Nastawienia sądzeniowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Chwistek L. (1935), Elementarne pojęcia semantyki [w:] Granice nauki, Lwów: Książnica–Atlas.
Devitt M. (1976), Semantics and the Ambiguity of Proper Names, „The Monist” 59(3), 404-423. https://doi.org/10.5840/monist19765938
Devitt M. (1981), Designation, New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/devi90836
Epstein B. (2009), Grounds, Convention and the Metaphysics of Linguistic Tokens, „Croatian Journal of Philosophy” 9(1), 45-67.
Frege G. (1892/2014), Sens i znaczenie [w:] Pisma semantyczne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Frege G. (1879/1997), Ideografia. Język formalny czystego myślenia wzorowany na języku arytmetyki, tłum. K. Rotter [w:] Próby gramatyki filozoficznej. Antologia, red. K. Rotter, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Hawthorne J., Lepore E. (2011), On Words, „The Journal of Philosophy” 108(9), 447-485.
Irmak N. (2019), An Ontology of Words, „Erkenntnis” 84, 1139-1158. https://doi.org/10.1007/s10670-018-0001-0
Kaplan D. (1989a), Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logics, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals [w:] Themes from Kaplan, J. Almog, J. Perry, H. Wettstein (eds.), New York–Oxford: Oxford University Press, 481-563.
Kaplan D. (1989b), Afterthoughts [w:] Themes from Kaplan, J. Almog, J. Perry, H. Wettstein (eds.), New York–Oxford: Oxford University Press, 565-614.
Kaplan D. (1990), Words, „Proceedings of the Aristotelian Society” 64(1), 93-120. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/64.1.93
Kaplan D. (2011), Words on Words, „The Journal of Philosophy” 108(9), 504-529. https://doi.org/10.5840/2011108926
Katz J. J. (2000), Realistic Rationalism, Cambridge, MA: MIT Press.
Kripke S. (1979), A Puzzle about Belief [w:] Meaning and Use, A. Margalit (ed.), Dordrecht: Reidel, 239-283. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4104-4_20
Kripke S. (2001), Nazywanie i konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa: Aletheia.
Kripke S. (2007), Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, tłum. K. Posłajko, L. Wroński, Warszawa: Aletheia.
Lyons J. (1977), Semantics, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press.
MacIver A. M. (1937), Token, Type and Meaning, „Analysis” 4(4), 58-64. https://doi.org/10.1093/analys/4.4.58
McCulloch G. (1991), Making Sense of Words, „Analysis” 51(2), 73-79. https://doi.org/10.1093/analys/51.2.73
Munroe W. (2016), Words on Psycholinguistics, „The Journal of Philosophy” 113(12), 593-616. https://doi.org/10.5840/jphil20161131240
Miller J. T. M. (2020), On the Individuation of Words, „Inquiry” 63(8), 875-884. https://doi.org/10.1080/0020174X.2018.1562378
Miller J. T. M. (2021), A Bundle Theory of Words, „Synthese” 198(6), 5731-5748. https://doi.org/10.1007/s11229-019-02430-3
Nefdt R. (2019), The Ontology of Words: A Structural Approach, „Inquiry” 62(8), 877-911. https://doi.org/10.1080/0020174X.2018.1562967
Pelc J. (1982), Wstęp do semiotyki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Ramsey F. (1923), Tractatus Logico-Philosophicus by Ludwig Wittgenstein [recenzja], „Mind” 32 [128], 465-478. https://doi.org/10.1093/mind/XXXII.128.465
Russell B. (1905/1967), Denotowanie, tłum. J. Pelc [w:] Logika i język. Studia z semiotyki logicznej, J. Pelc (red.), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 253-275.
Russell B. (1950), An Inquiry into Meaning and Truth, Cambridge: Routledge.
de Saussure F. (1916/1961), Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Sorensen R. (1996), The Metaphysics of Words, „Philosophical Studies” 81(2-3), 193-214. https://doi.org/10.1007/BF00372782
Tarnowski M., Głowacki M. (2022), Words on Kripke’s Puzzle, „Synthese” 200, 292. https://doi.org/10.1007/s11229-022-03769-w
Unnsteinsson E. (2017), A Gricean Theory of Malaprops, „Mind & Language” 32(4), 446-462. https://doi.org/10.1111/mila.12149
Wetzel L. (1993), What Are Occurrences of Expressions?, „Journal of Philosophical Logic” 22, 215-219. https://doi.org/10.1007/BF01049263
Wetzel L. (2009), Types and Tokens: On Abstract Objects, Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262013017.001.0001
Willard D. (1983), Why Semantic Ascent Fails, „Metaphilosophy” 14(3-4), 276-290. https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.1983.tb00315.x
Wittgenstein L. (1972), Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Opublikowane
2021-12-31
Jak cytować
Głowacki, M. (2021). Davida Kaplana metafizyka słów. Filozofia Nauki, 29(4), 103-129. https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0024