Kazimierza Ajdukiewicza analiza syntaktyczna a problem wyrażeń niepełnych

Słowa kluczowe: Kazimierz Ajdukiewicz, syntactic analysis, incomplete expressions, natural language, ellipsis

Abstrakt

This paper discusses the problem of applying Kazimierz Ajdukiewicz’s method of syntactic analysis to incomplete expressions that occur in natural languages. The author defends the claim that it is impossible effectively to apply syntactic analysis to any expressions of natural languages, due to the presence of incomplete expressions. First, the author outlines the basic concepts and describes Ajdukiewicz’s selected views on incomplete expressions, as well as his method of syntactic analysis. Second, using the example of various types of incomplete expressions, the author presents problems that arise when syntactic analysis is applied to expressions of natural languages.

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1935), Die syntaktische Konnextität, „Studia Philosophica” 1, 1-27.
Ajdukiewicz K. (1993), Kategorie syntaktyczne i antynomie logiczne, „Filozofia Nauki” 1(1) [1], 163-182.
Ajdukiewicz K. (1965), Logika pragmatyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Ajdukiewicz K. (1985a), O spójności syntaktycznej [w:] Język i poznanie. Wybór pism z lat 1920-1939, t. I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 222-242.
Ajdukiewicz K. (1985b), Pewna metoda eliminacji intensjonalnych zdań i formuł zdaniowych [w:] Język i poznanie. Wybór pism z lat 1945-1963, t. II, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 365-370.
Chybińska A. (2015), Problematyka defektów semiotycznych w ujęciu Kazimierza Ajdukiewicza, „Filo-Sofija” 15(28), 203-219.
Grochowski M. (1976), O pojęciu elipsy, „Pamiętnik Literacki” 67(1), 121-136.
Kopaliński W. (2007), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
Pelc J. (1971), O użyciu wyrażeń, Wrocław: Państwowa Akademia Nauk.
Tałasiewicz M. (2001), Analiza semantyczno-kategorialna. Badanie gramatyczności, czy ustalanie sensu, „Filozofia Nauki” 9(1) [33], 53-75.
Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
Popławski, P. (2020). Kazimierza Ajdukiewicza analiza syntaktyczna a problem wyrażeń niepełnych. Filozofia Nauki, 28(4), 39-60. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0021