Jeszcze trochę hałasu o nic. Pewna logiczna analiza nicości

Słowa kluczowe: nothing, nothingness, Meinongian objects, aspectual objects, generalized quantifiers, predication

Abstrakt

Nothingness is a perennial subject of philosophical inquiry. From the logical point of view, the problem is that “nothing” is an ambiguous word: it can be used either as a negated existential quantifier or as a singular term. If it is used as a singular term, then it refers to nothing at all. In this paper, a number of recent formal treatments of nothingness are critically discussed. The author proposes some new logical approaches to nothingness, involving notions of generalized quantifiers, Meinongian objects, and aspectual objects.

Bibliografia

Barrow J. D. (2015), Książka o niczym, Kraków: Copernicus Center Press.
Carroll L. (1991), Through the Looking-Glass. Po drugiej stronie lustra (wydanie dwujęzyczne), tłum. R. Stiller, Warszawa: Wydawnictwo Lettrex.
Carroll L. (1990), Przygody Alicji w krainie czarów. O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, tłum. M. Słomczyński, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
Carroll L. (2002), Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass, Oxford: Oxford University Press.
Casati F., Fujikawa N. (2015), Better than Zilch, „Logic and Logical Philosophy” 24(2), 255-264. https://doi.org/10.12775/LLP.2015.004
Casati F., Fujikawa N. (2017), Nothingness, Meinongianism and Inconsistent Mereology, „Synthese” 196(9), 3739-3772. https://doi.org/10.1007/s11229-017-1619-1
Hegel G. W. F. (1967), Nauka logiki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Heidegger M. (1999), Znaki drogi, tłum. K. Michalski, Warszawa: Spacja.
Holt J. (2014), Krótka historia niczego. Kryminał filozoficzny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jacquette D. (2013), About Nothing, „HUMANA.MENTE Journal of Philosophical Studies” 6(25), 95-118.
Jacquette D. (red.) (2015), Alexius Meinong: The Shepherd of Non-being, Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18075-5
Moltman F. (2003), Nominalizing Quantifiers, „Journal of Philosophical Logic” 32(5), 445-481. https://doi.org/10.1023/A:1025649423579
Oliver A., Smiley T. (2013), Zilch, „Analysis” 73(4), 601-613. https://doi.org/10.1093/analys/ant074
Oliver A., Smiley T. (2016), Plural Logic, second ed., Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198744382.001.0001
Parsons T. (1980), Nonexistent Objects, Yale University Press.
Paśniczek J. (2004), Aspektualność przedmiotów intencjonalnych [w:] Z. Muszyński, J. Paśniczek, Intencjonalność jako kategoria filozofii umysłu i filozofii języka, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Paśniczek J. (2014), Predykacja. Elementy ontologii formalnej przedmiotów, własności i sytuacji, Kraków: Copernicus Center Press.
Priest G. (2014a), One, Oxford: Oxford University Press.
Priest G. (2014b), Much Ado about Nothing, „Australian Journal of Logic” 11(2), 146-158. https://doi.org/10.26686/ajl.v11i2.2144
Simionato M. (2014), Everything for Nothing, „Organon F” 21(4), 458-470.
Simionato M. (2015), How to Account for Nothing(ness), „Consecutio Rerum” 1(2), 141-150.
Woleński J. (1992), Being as a Syncategorematic Word: A Completion (?) of Twardowski’s Analysis of ‘Nothing’ [w:] Theories of Objects: Meinong and Twardowski, J. Paśniczek (ed.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
Woleński J. (1996), Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? [w:] J. Woleński, W stronę logiki, Kraków: Aureus.
Opublikowane
2020-12-31
Jak cytować
Paśniczek, J. (2020). Jeszcze trochę hałasu o nic. Pewna logiczna analiza nicości. Filozofia Nauki, 28(4), 25-38. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0020