Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersalia

Słowa kluczowe: Platonism, universals, transcendence, inseparability, the problem of resemblance

Abstrakt

This paper is a polemic with Paweł Rojek’s criticism of Platonism as one of the positions concerning universals. The problem of universals is taken to be about the basis of resemblance between things. Rojek maintains that Platonism is a hidden form of nominalism. Section 1 presents my understanding of the key terms concerning the controversy. Section 2 shows that Rojek’s argument begs the question: he simply presupposes that only a moderate realist has a correct concept of universal. In section 3, I argue that the Platonist argument for the transcendence of universals is valid, and I criticize Rojek’s responses to the separation argument against moderate realism. Finally, section 4 demonstrates that the transcendence of universals is compatible with their generality.

Bibliografia

Armstrong D. M. (1978), Universals and Scientific Realism, t. 1: Nominalism and Realism, Cambridge: Cambridge University Press.
Husserl E. (2000), Badania logiczne, t. 2.1, tłum. J. Sidorek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Ingarden R. (1987a), Spór o istnienie świata, t. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Ingarden R. (1987b), Spór o istnienie świata, t. 2.1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Luc J. (2020) W gąszczu filozoficznych rozróżnień. Pawła Rojka systematyzacja podstawowych zagadnień dotyczących tropów i uniwersaliów, „Filozofia Nauki” 28(2) [110], 99-111. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0011
Moreland J. P. (2001), Universals, Chesham: Acumen.
Piwowarczyk M. (2014), Krytyka realizmu immanentnego w kwestii uniwersaliów — argument z oddzielenia, „Filozofia Nauki” 22(4) [88], 109-130.
Piwowarczyk M. (2015), Podmiot i własności. Analiza podstawowej struktury przedmiotu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Piwowarczyk M. (2020), Two Models of the Subject−Properties Structure, „Axiomathes” (w druku). DOI: https://doi.org/10.1007/s10516-019-09463-w
Rojek P. (2019), Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Rosiak M. (2012), Awantury i wybryki analitycznej metafizyki, „Diametros” 33, 138-157.
Opublikowane
2020-06-26
Jak cytować
Piwowarczyk, M. (2020). Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersalia. Filozofia Nauki, 28(2), 113-133. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0012