W gąszczu filozoficznych rozróżnień. Pawła Rojka systematyzacja podstawowych zagadnień dotyczących tropów i uniwersaliów

Słowa kluczowe: Paweł Rojek, tropes, universals

Abstrakt

This paper reviews Paweł Rojek’s book Tropy i uniwersalia: Badania ontologiczne (Tropes and Universals: Ontological Investigations). The subject of the book are the titular notions of tropes (i.e., abstract particulars) and universals. The first three chapters contain conceptual clarifications and the remaining three chapters are devoted to the interpretation of particular philosophers (Roman Ingarden, Thomas Aquinas, Hegel, and George Frederick Stout) in the light of the previously introduced distinctions. The review summarizes each chapter and discusses some objections to the author’s theses.

Bibliografia

Piwowarczyk M. (2020), Platonizm a spór o uniwersalia. W związku z książką Pawła Rojka Tropy i uniwersalia, „Filozofia Nauki” 28(2) [110], 113-133. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0012
Rojek P. (2019), Tropy i uniwersalia. Badania ontologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Opublikowane
2020-06-26
Jak cytować
Luc, J. (2020). W gąszczu filozoficznych rozróżnień. Pawła Rojka systematyzacja podstawowych zagadnień dotyczących tropów i uniwersaliów. Filozofia Nauki, 28(2), 99-111. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0011