Struktura pytań

Słowa kluczowe: structure of questions, generalized negation, application of question schemata

Abstrakt

By drawing on the results presented in (Jonkisz 2019), this paper formulates a general schema of questions. The schema is then applied to specific kinds of questions (with examples). The paper defines some auxiliary concepts, including a broader notion of negation, which are then employed in the analysis of the structure of questions. The accuracy of the proposed schemata has been checked in the case of some examples regarded in the literature as difficult to analyze and classify.

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Brożek A. (2007), Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria, zastosowania praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Brożek A. (2008), Pytania i odpowiedzi. Analiza krytyczna koncepcji Kazimierza Ajdukiewicza, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 42, 137-168.
Brożek A. (2010), Semantyczno-kategorialna struktura pytań, „Studia Semiotyczne” 27, 237-263.
Jadacki J. (2001), Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Jonkisz A. (2019), Wieloznaczność zdań pytajnych, „Filozofia Nauki” 27(4) [108], 115-134. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0029
Koj L. (1989), Inquiry into the Structure of Questions [w:] Inquiries into the Generating and Proper Use of Questions, L. Koj, A. Wiśniewski (eds.), Lublin: Wydawnictwo
UMCS, 33-60.
Wiśniewski A. (2006), Kilka uwag o pytaniach rozstrzygnięcia [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach, W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 131-141.
Wiśniewski A. (2013), Questions, Inferences, and Scenarios, London: College Publications.
Wiśniewski A. (2015), Semantics of Questions [w:] The Handbook of Contemporary Semantic Theory (2nd ed.), S. Lappin, C. Fox (eds.), Oxford: Viley–Blackwell, 273-313.
Opublikowane
2020-03-31
Jak cytować
Jonkisz, A. (2020). Struktura pytań. Filozofia Nauki, 28(1), 25-60. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0002