Siła i słabość logik modalnych

Słowa kluczowe: logika modalna, logika temporalna, logika epistemiczna

Abstrakt

This is a review of the book Jedność i wielość logik modalnych (The Unity and Diversity of Modal Logics) edited by Marcin Tkaczyk. The book contains discussions of the most recent results of contemporary modal logic, focusing on regular modal logics, epistemic logic, and temporal logic. The book comprises four chapter, each of which deals with selected formal-logical and philosophical problems associated with modal logic.

Bibliografia

Klimek R. (1999), Wprowadzenie do logiki temporalnej, Kraków: Wydawnictwo AGH.
Lechniak M. (2011), Przekonania i zmiana przekonań, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Tkaczyk M. (2009), Logika czasu empirycznego, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Tkaczyk M. (red.) (2019), Jedność i wielość logik modalnych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Świrydowicz K. (2004), Podstawy logiki modalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Opublikowane
2020-03-31
Jak cytować
Czakon, M. (2020). Siła i słabość logik modalnych. Filozofia Nauki, 28(1), 125-132. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0006