Wieloznaczność zdań pytajnych

Słowa kluczowe: pytanie, zdania pytajne, wieloznaczność, wieloznaczność zdań pytajnych, osnowa pytania, warunek pytania, kwantyfikacja pytania

Abstrakt

The aim of this paper is to account for the ambiguity of interrogative sentences by providing a systematic description of the sources of their diverse interpretations. The discussion uses the concepts and methods of classical logic (with set theory) and draws on the results achieved in Polish semiotics, especially on the accounts of questions inspired by Kazimierz Ajdukiewicz’s theory. The method of analyzing the ambiguity of questions proposed in this paper is based on the distinction between what is questioned (the so-called subject of the question) and what is assumed in it (the so-called condition of the question). This method is used to examine the ambiguity of interrogative sentences of various types, as well as to present a way of disambiguating the quantification of interrogatives.

Bibliografia

Ajdukiewicz K. (1975), Logika pragmatyczna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Brożek A. (2007), Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria, zastosowania praktyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Brożek A. (2008), Pytania i odpowiedzi. Analiza krytyczna koncepcji Kazimierza Ajdukiewicza, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 42, 137-168.
Brożek A. (2010), Semantyczno-kategorialna struktura pytań, „Studia Semiotyczne” 27, 237-263.
Jadacki J. (2001) Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
Jonkisz A. (2003), Logika ogólna, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
Jonkisz A. (2011), Elementy logiki stosowanej, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
Koj L. (1989), Inquiry into the Structure of Questions [w:] Inquiries into the Generating and Proper Use of Questions, L. Koj, A. Wiśniewski (eds.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 33-60.
Kubiński T. (1971), Wstęp do logicznej teorii pytań, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Wiśniewski A. (1995), The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inference, Dordrecht–Boston–London: Kluwer Academic Publishers.
Wiśniewski A. (1997), Kubiński’s Theory of Questions [w:] Erotetic Logic, Deontic Logic, and Other Logical Matters. Essays in Memory of Tadeusz Kubiński, A. Wiśniewski, J. Zygmunt (eds.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 29-50.
Wiśniewski A. (2006), Kilka uwag o pytaniach rozstrzygnięcia [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach, W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 131-141.
Wiśniewski A. (2013), Questions, Inferences, and Scenarios, London: College Publications.
Wiśniewski A. (2015), Semantics of Questions [w:] The Handbook of Contemporary Semantic Theory (2 nd ed.), S. Lappin, C. Fox (eds.), Oxford: Wiley–Blackwell, 273-313.
Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Jonkisz, A. (2019). Wieloznaczność zdań pytajnych. Filozofia Nauki, 27(4), 115-134. https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0029