Metodologiczny postulat reizmu. Zarys analizy

  • Alicja Chybińska Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: reizm, Tadeusz Kotarbiński, metodologia, analiza

Abstrakt

It is widely assumed that reism, a philosophical position introduced by Tadeusz Kotarbiński, had two aspects: ontological and semantic. Sometimes it is also claimed that reism ultimately became a kind of methodological program. The aim of this article is to analyze the methodological aspect of reism (or methodological reism). Since Kotarbiński did not explicitly formulate this layer of his theory, the first part of the article attempts to reconstruct methodological reism. In the second part, I discuss some of its problems. Finally, in the third part, I try to show its merits.

Bibliografia

Będkowski M. (2016), Parafrazowanie jako metoda filozofii analitycznej, nieopublikowana rozprawa doktorska.
Brożek A. (2015), Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego, "Analiza i Egzystencja" 29, 45-60.
Brożek A. (2017), Maria Kokoszyńska: Between the Lvov-Warsaw School and the Vienna Circle, "Journal for the History of Analytical Philosophy" 5(2), 18-36. https://doi.org/10.15173/jhap.v5i2.2927
Brożek A. (2018), Franz Brentano and the Lvov-Warsaw School, w druku.
Gruszczyński W. Ogrodniczuk M. (red.) (2015), Jasnopis, czyli mierzenie zrozumiałości polskich tekstów użytkowych (2015), Warszawa: ASPRA-JR.
Kotarbiński T. (1961), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kotarbiński T. (1966), Wesołe smutki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Kotarbiński T. (1990), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kotarbiński T. (1993a-m), Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kotarbiński T. (1993a), Sprawa istnienia przedmiotów idealnych [w:] Kotarbiński 1993a-m, 101-116.
Kotarbiński T. (1993b), Analiza materializmu [w:] Kotarbiński 1993a-m, 117-120.
Kotarbiński T. (1993c), O różnych znaczeniach słowa "materializm" [w:] Kotarbiński 1993a-m, 121-131.
Kotarbiński T. (1993d), Uwagi na temat reizmu [w:] Kotarbiński 1993a-m, 132-136.
Kotarbiński T. (1993e), Zasady reizmu [w:] Kotarbiński 1993a-m, 137-138.
Kotarbiński T. (1993f), Zasadnicze myśli pansomatyzmu [w:] Kotarbiński 1993a-m, 139-148.
Kotarbiński T. (1993g), O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej [w:] Kotarbiński 1993a-m, 149-158.
Kotarbiński T. (1993h), Humanistyka bez hipostaz [w:] Kotarbiński 1993a-m, 159-169.
Kotarbiński T. (1993i), Odpowiedź [w:] Kotarbiński 1993a-m, 170-182.
Kotarbiński T. (1993j), Fazy rozwojowe konkretyzmu [w:] Kotarbiński 1993a-m, 196-205.
Kotarbiński T. (1993k), O postawie reistycznej lub konkretystycznej [w:] Kotarbiński 1993a-m, 206-208.
Kotarbiński T. (1993l), Podstawowy postulat konkretyzmu [w:] Kotarbiński 1993a-m, 209-217.
Kotarbiński T. (1993m), Reizm: problemy i perspektywy rozwoju [w:] Kotarbiński 1993a-m, 218-232.
Kotarbiński T. (1974), Kurs logiki dla prawników, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Przełęcki M. (1993), Argumentacja reisty, "Filozofia Nauki" 1(2-3) [2-3], 347-364.
Smith B. (1990), On the Phases of Reism [w:] Kotarbiński: Logic. Semantics, and Ontology, J. Woleński (ed.), Kluwer Academic Publishers, 137-183.
Twardowski K. (1919), O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym, "Ruch Filozoficzny" 5(2), 25-27.
Wolniewicz B. (1984), Uwagi o reizmie, "Studia Filozoficzne" 5 (222), 31-36.
Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Chybińska, A. (2018). Metodologiczny postulat reizmu. Zarys analizy. Filozofia Nauki, 26(4), 89-110. https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0026