Kontakt

e-mail:
filnauki.wfis@uw.edu.pl
e-mail:
thephos@uw.edu.pl
address:
Filozofia Nauki (The Philosophy of Science)
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw, Poland

Główna osoba do kontaktu

Stanisław Jędrczak
Institute of Philosophy, University of Warsaw, Poland

Wsparcie techniczne

Bartosz Maćkiewicz