Porwolik, M. „Aksjomatyczne Ujęcia Genidentyczności Według Zdzisława Augustynka. Część I. Porównanie Systemó”w. Filozofia Nauki, T. 25, nr 3, Oct. 2017, s. 5-40.