Rzepiński, T. Problemy Epistemologiczne Analizy Podgrup Randomizowanych Badań Klinicznych. Filozofia Nauki, T. 24, nr 4, Dec. 2016, s. 73-94.