Dadaczyński, J. „Giuseppe Veronesego Konstruktywizm Arytmetyczny a poznawalność nieskończoności. Studium Wybranych wątków Filozofii Matematyki We Wprowadzeniu Do Grundzüge Der Geometrie Von Mehreren Dimensionen”. Filozofia Nauki, t. 30, nr 3, październik 2022, s. 33-50, doi:10.14394/filnau.2022.0027.