Jaworski, K. Sformalizowana Analogia Proporcjonalności W Ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego I Jej Zastosowanie W Dyskursie Religijnym. Filozofia Nauki, T. 29, nr 1, Nov. 2021, s. 63-79, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0006.