Rojek, P. „Piekący Problemat Ingardena. Platonizm, Uniwersalia I Byty Relacyjn”e. Filozofia Nauki, T. 29, nr 1, Oct. 2021, s. 109-38, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0002.