Miczke, I. Autorytet Pierwszoosobowy I Samowiedza W Koncepcji Crispina Wrighta. Filozofia Nauki, T. 28, nr 3, Oct. 2020, s. 111-30, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0018.