Puczyłowski, T. Odwoływalność I Mówienie Nie Wprost. Filozofia Nauki, T. 28, nr 3, Oct. 2020, s. 73-98, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0016.