Stacewicz, P., i R. Siedliński. O Informatycznej Kategorii Analogowości I Jej Stosowalności W Biologii Molekularnej. Filozofia Nauki, T. 28, nr 3, Oct. 2020, s. 47-71, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0015.