Żuromski, D. Międzyosobowy Poziom Wyjaśniania Umysłu I Zdolności Poznawczych. Filozofia Nauki, T. 28, nr 2, June 2020, s. 47-74, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009.