Lenart, K. Quiddytyzm I Quidditas W Metafizyce Analitycznej. Filozofia Nauki, T. 28, nr 1, Mar. 2020, s. 61-84, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0003.