Pawłowski, M. Neopopperowski Argument Przeciw Funkcjonalizmowi. Filozofia Nauki, T. 27, nr 3, Oct. 2019, s. 77-86, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0018.