Grygianiec, M. Inwariantyzm a Transcendentyzm. Filozofia Nauki, T. 27, nr 1, Mar. 2019, s. 49-71, doi:https://doi.org/10.14394/filnau.2019.0003.