Ziobrowski, J. (2018) „Struktury uzasadniania. Część II. Fundacjoniz”m, Filozofia Nauki, 26(2), s. 95-118. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2018.0012.