Grabarczyk, P. (2017) „Między receptorem a interpretatorem. Rola pojęcia «konsumenta» w teorii mechanizmów wyposażonych w konsumowany mode”l, Filozofia Nauki, 25(3), s. 69-79.