Porwolik, M. (2017) „Aksjomatyczne ujęcia genidentyczności według Zdzisława Augustynka. Część I. Porównanie systemó”w, Filozofia Nauki, 25(3), s. 5-40.