Rzepiński, T. (2016) Problemy epistemologiczne analizy podgrup randomizowanych badań klinicznych, Filozofia Nauki, 24(4), s. 73-94.