Biłat, A. (2014) Odpowiedź na uwagi Korduli Świętorzeckiej, Filozofia Nauki, 22(1), s. 139-141.