Dadaczyński, J. (2014) Arnold Dresden (1882-1954) i teza o wieloœci matematyk, Filozofia Nauki, 22(1), s. 121-129.