RzepiƄski, T. (2012) Ewidencja empiryczna w procesie podejmowania decyzji klinicznych, Filozofia Nauki, 20(3), s. 13-33.