Dadaczyński, J. (2022) „Giuseppe Veronesego konstruktywizm arytmetyczny a poznawalność nieskończoności. Studium wybranych wątków filozofii matematyki we wprowadzeniu do Grundzüge der Geometrie von mehreren Dimensionen”, Filozofia Nauki, 30(3), s. 33–50. doi: 10.14394/filnau.2022.0027.