Maćkiewicz, B. (2022) „Niedostatki metod kwestionariuszowych w filozofii eksperymentalnej”, Filozofia Nauki, 30(3), s. 71–100. doi: 10.14394/filnau.2022.0029.