Węgrecki, J. (2021) „Twardowski i przygodna przyszłość. Prawdopodobieństwo kontra Cienka Czerwona Lini”a, Filozofia Nauki, 29(4), s. 83-101. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0023.