Jaworski, K. (2021) Sformalizowana analogia proporcjonalności w ujęciu Józefa Marii Bocheńskiego i jej zastosowanie w dyskursie religijnym, Filozofia Nauki, 29(1), s. 63-79. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0006.