Rojek, P. (2021) „Piekący problemat Ingardena. Platonizm, uniwersalia i byty relacyjn”e, Filozofia Nauki, 29(1), s. 109-138. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0002.