Heflik, W. (2021) „Wokół "Der Gedanke". Spór Russella z Fregem o naturę myśli, sądu i fakt”u, Filozofia Nauki, 29(1), s. 5-41. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2021.0001.