Tarnowski, M. (2020) „Jaka teoria działania? O "Mechanice działań" Michała Barcz”a, Filozofia Nauki, 28(4), s. 83-102. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0023.