Sady, W. (2020) O historycznym zwińÖzku mechaniki Arystotelesa i mechaniki Newtona, Filozofia Nauki, 28(4), s. 61-82. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0022.