Popławski, P. (2020) Kazimierza Ajdukiewicza analiza syntaktyczna a problem wyrażeń niepełnych, Filozofia Nauki, 28(4), s. 39-60. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0021.