Drofiszyn, M. (2020) „Formalne związki między powinnością a dobrem. Rozważania na marginesie prac Henryka Elzenberg”a, Filozofia Nauki, 28(4), s. 5-23. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0019.