Miczke, I. (2020) Autorytet pierwszoosobowy i samowiedza w koncepcji Crispina Wrighta, Filozofia Nauki, 28(3), s. 111-130. doi: https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0018.